КРАСНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Гайсинський район Вінницька область
Малий Герб України
gov.ua
державні сайти України
 

11 липня 2021 року стартує компанія з актуалізації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), що триватиме до 11 жовтня 2021 року??????

Дата: 19.07.2021 16:58
Кількість переглядів: 910

11 липня 2021 року стартує компанія з актуалізації відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), що триватиме до 11 жовтня 2021 року??????

 

З огляду на незначний проміжок часу, наданий для оновлення цієї інформації, це питання не варто відкладати на останній день??????

 

При цьому, під час підготовки візиту до державного реєстратора чи нотаріуса, який надає послуги щодо вчинення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), або до відповідного територіального управління Міністерства юстиції України, якщо мова йде про громадську організацію, з метою оновлення відомостей про КБВ доцільно врахувати такі основні нюанси. 

 

1?? Хто має подавати (оновлювати) відомості про КБВ? 

 

Такий обов’язок виникне у більшості юридичних осіб. 

 

?Зверніть увагу, що інформацію про КБВ, а в подальшому – щорічне підтвердження, повинні надавати як ті юридичні особи, у яких є КБВ, так і ті, що їх не мають.

 

? Не подають інформацію про КБВ: політичні партії і їх структурні утворення, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, ОСББ, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

 

Тож всі інші юридичні особи (у тому числі громадські організації і благодійні фонди) мають подати зазначені відомості.

 

2?? Оновлення в ЄДР відомостей про КБВ можливо:

- як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Закон),

- так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

 

3?? Врахуйте, що адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом, протягом зазначених трьох місяці.

 

Однак, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей ЄДР про юридичну особу чи після 11 жовтня 2021 року, адміністративний збір вже буде справлятися.

 

4?? За порушення даного обов'язку передбачена відповідальність у вигляді штрафу:

 

? за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

 

?у розмірі від 17 000 грн до 51 000 грн (частиною 6 статті 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення).

 

5??Для оновлення в ЄДР відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

 

?заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) - форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування - форма 4;

 

?структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»;

 

?витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, –  у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа –  нерезидент;

 

?нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента (тобто за винятком паспортів у форматі ID-картки або закордонних паспортів, виданий за допомогою зазначеного реєстру).

 

Зверніть увагу, що Законом не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ.

 

Врахуйте при подані нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ,  - необхідно надати сторінки, на яких зазначено реквізити документа, що посвідчує особу,  яка є КБВ, та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано.

 

6?? Структура власності:

 

? є офіційним документом, який з метою встановлення КБВ юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору;

 

? готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами;

 

? містити зазначення про:

 

- всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);

 

- всіх осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

 

- розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

 

При цьому у разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках). У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

 

??Важливо врахувати, що у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності. 

 

Зразки складання схематичного зображення структури власності розміщенні на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

 

Врахуйте, що структура власності, яка подається у пакеті документів для державної реєстрації створення юридичної особи, підписується одним із засновників такої юридичної особи чи іншою уповноваженою зборами особою. 

 

Якщо юридична особа вже зареєстрована, то структура власності підписується її керівником або іншою уповноваженою особою, яка має право підпису від імені юридичної особи, зокрема представником засновника (учасника) юридичної особи відповідно до прийнятого рішення уповноваженим органом управління цієї юридичної особи. У останньому разі до схематичного зображення структури власності також додається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього підписанта містяться в ЄДР).

 

7?? Оскільки нормативно-правовий акт, яким затверджено форму та зміст структури власності, був прийнятий у 2021 році, то щорічне підтвердження відомостей про КБВ планується вже в 2022 році. Наприклад, якщо юридична особа зареєстрована 10 лютого, то обов’язок щодо подання документів відповідно до статті 17-1 Закону, у тому числі заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6), в неї виникає з 10 лютого 2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора